Nieuws 2023


Traject Life-Story Work gaat van start!

Met CANO Vlaanderen willen we verhalen van jongeren naar buiten brengen.  We doen dit enerzijds om de impact van CANO zichtbaar te maken en succesfactoren mee te geven van zowel jongeren als de CANO-organisaties.  Tegelijk willen we een beeld geven tegen welke drempels jongeren aanlopen (vaak buiten hun wil om) en zicht krijgen op sociale (grond)rechten die niet/moeilijk ingevuld raken (bijv. woonrecht, leerrecht,...).  Met het delen van deze verhalen willen we de complexiteit van de trajecten verduidelijken alsook het beeld dat mensen hebben van jongeren uit de jeugdhulp positief beïnvloeden.

In 2022 werd een piloottraject (en bijhorend filmpje) uitgezet met het OranjehuisTussen april en december 2023 willen we met de overige 12 CANO-organisaties een vervolgtraject lopen adhv de methodiek van Life-Story Work.  Concreet betekent dit dat er 12 jongeren en procesbegeleiders een engagement aangaan om het narratief van de jongere te her-construeren.  Tevens worden Anje Claeys en 12 kunstenaars betrokken die het verhaal van de jongere nadien, in co-creatie, in een kunstvorm gieten. Het traject wordt ondersteund door Prof. Veerle Soyez van de VUB.  Met de inkomsten van de Warmste Week (Campagne tegen kansarmoede 2022) willen we o.a. 3 levensverhalen op video zetten en delen met de buitenwereld.  

De startvergadering voor de procesbegeleiders vindt plaats op 18 april van 10u tot 13u (VAC Gent).


CANO sport

Op 13 april ontmoeten jongeren en begeleiders uit de CANO-organisaties, Gemeenschapsinstellingen, GGZ elkaar op de jaarlijkse Move it!XS sportdag!
Zoals steeds verzorgt G-Sport Vlaanderen het programma.  Inschrijvingsmodaliteiten vind je hier
Nieuw dit jaar is dat ook de context is uitgenodigd! 
Place to be: Provinciaal sport- en recreatiedomein De Nekker in Mechelen - 10u tot 16u.  


CANO intervisie

Op de intervisie van 20 januari bogen CANO-collega's zich over het thema 'seksueel grensoverschrijdend gedrag'.  Jongerenwerking Pieter Simenon nodigde voor de gelegenheid de collega's van BAAL (Bureau Alternatieve Afhandeling Limburg) uit die minderjarige delict plegers begeleidt met een HCA-maatregel. Concreet kwamen ze meer vertellen over het Leerproject 'seksualiteit en relaties in balans'.  In de namiddag werd stilgestaan bij casuïstiek vanuit de CANO-werkingen.
De volgende intervisie vindt plaats op 24 maart bij de collega's van Stappen (Gent) met als thema: narratief werken


Beeldverslag interne studiedag 'CANO bouwt!'

Op 2 december 2022 dompelden de CANO's zich onder in de materie van sociale grondrechten, meer concreet de kansen die er liggen en de impact die kan gecreëerd worden voor de jongeren en gezinnen, als we hiermee aan de slag gaan vanuit jeugdhulp.  Het thema werd ingeleid door sprekers Pascal de Bruyne, Klaas Poppe en Jan Naert. In de namiddag concretiseerde het onderwerp zich in workshops rond leerrecht, maatschappelijke dienstverlening, politiserend werken binnen dak -en thuisloosheid, participatief werken en woonrecht. Naslagwerk vind je hier terug.