Nieuws 2021


CANO-intervisie

Twee collega's, Jitse en Lynn, en jongere Lou van het Oranjehuis namen op 22 januari 15 intervisieleden mee in het thema 'zelfverwonding'.  Hoe ga je om met je eigen emoties?  Welke vormen van automutilatie bestaan er?  Wat zijn goede manieren van reageren?  Hoe maak je het thema bespreekbaar in begeleiding?  Wat zijn goede manieren van verzorgen?  De ervaring van Lou was een verrijking en een toetssteen; de deelnemers waren onder de indruk van haar inbreng. We vernamen dat de voorbereiding van het thema ook verdiepend was geweest voor begeleiding en het gelopen pad tot nu toe. Het inspireert om toekomstige intervisies, waar en zoveel als mogelijk, vorm te geven in tandem met jongeren. 
De volgende intervisie is gepland op 26 maart. Janina Van Lierop (Jongerenwerking Pieter Simenon) nam ondertussen het voorzitterschap over van Stijn Lauwers (vzw aPart).  Dankjewel Stijn!


CANO-nieuwtjes

Online veilinghuis De Wissel

"Door te bieden, biedt je kansen"  Unieke stukken in fotografie, beeldende kunst en podiumkunst gaan onder de hamer op een online veiling t.v.v. De Wissel. Bieden kan vanaf 5 maart (19u), en dit tot 14 maart.

Coördinatoren Lerende Netwerken jeugdhulp-onderwijs

In mei 2020 lanceerde Opgroeien een oproep vanuit Jeugdhulp om te investeren in Coördinatoren Lerende Netwerken jeugdhulp-onderwijs die de verschillende jeugdhulp- en onderwijsactoren sterker verbinden in de aanpak tegen schooluitval.  Samen met de coördinatoren Samen Tegen Schooluitval wordt de regionale samenwerking zo versterkt een duurzame manier versterkt. 
Onderwijs, en bij uitbreiding het recht op leren en het vinden van alternatieven hierin aangepast aan de noden van jongeren, is een stokpaardje voor de CANO's. Drie CANO-voorzieningen leverden dan ook een collega aan:  Ludo Lemahieu voor vzw Oranjehuis, Frederik Declercq voor Vzw aPart en Claudia Geens voor Jongerenwerking Pieter Simenon.
In de nieuwsbrief van aPart van 21 december 2020 verscheen een interview met Frederik Declercq over zijn opdracht als bruggenbouwer (scrol verder tot het 4e artikel).


Studievoormiddag CANO VERNIEUWT!

105 canovieten logden half december in om het resultaat van het tussentijds CANO-protocol te volgen.   Sinds 2011 was de inhoud aan vernieuwing toe.  Eigen aan een protocol is dat het afgestemd is en blijft op maatschappelijke evoluties.  Dixit David Debrouwere, afdelingshoofd Voorzieningenbeleid: 'het CANO-protocol is belangrijk omdat het een goede praktijk in Vlaanderen documenteert, expliciteert en inspireert.  Het protocol helpt om het gedachtegoed en de principes uit te dragen. Het moet ook helpen om elkaar kritisch te bevragen: doen we wat we zeggen dat we doen?'  Dat het protocol sinds februari 2011 aan een update toe was, illustreerde David met volgende dynamieken: 'er is veel gewijzigd sindsdien. Het decreet jeugdhulp heeft veel veranderingen teweeggebracht, m.n. de vermaatschappelijking van de zorg, het zoeken naar manieren om flexibel en op maat te werken, de verschuiving van aanbod naar rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp, de invoering van het modulair kader, het nieuwe decreet jeugddelinquentierecht, het aanbod van beveiligd verblijf, het ontstaan van het Agentschap Opgroeien dat staat voor kansrijk opgroeien in een maatschappij die niet wil labelen.'

Voldoende aanleiding dus om het CANO-DNA vanuit haar kern te bekijken en waar nodig te (her)definiëren.  Sinds 2019 boog een schrijf -en werkgroep zich, o.b.v. feedback van de directie en Voorzieningenbeleid, over de doorontwikkeling van het protocol.  De studievoormidag diende om het (tussentijds) werkstuk voor te stellen aan de CANO-collega's: met welke elementen identificeren ze zich?  Waar zien ze groeimarge voor hun organisatie?  Wat zijn hun kritische bedenkingen?  Deze feedback, samen met reflecties van de samenwerkingspartners en de uitwisseling met Voorzieningenbeleid rond de strategische oefening van Jeugdhulp, zou eind maart 2021 moeten leiden tot een finaal vernieuwd CANO-protocol.  


Het nieuws hieronder maakt deel uit van de nieuwsbrief van oktober 2020.


CANO-sportintervisie

 Wat is het huidige sport -en beweegaanbod in de CANO's? Wat zijn de alternatieven in coronatijd? En hoe loopt het in de CANO-sportclubs Vulcano, Sportify en Schwung?

De jaarlijkse sportintervisie van 20/11, o.l.v Tom van Parantee Psylos leende er zich toe om goede praktijken en tips uit te wisselen.  We werden daarbij ook geïnspireerd door het verhaal van Boezjeern, een unieke sportclub uit Eeklo.  In niet-coronatijd zouden we nog een aantal sportinitiaties mee gepikt hebben vanop de Praktijkdag  Parantee Psylos!  Voor vragen rond ondersteuning van het sportaanbod in de CANO's, contacteer tom.vanaken@parantee-psylos.be. 

 

SAVE the DATE: vrijdag 15 april 2021 - Move it! XS sportdag in de Lange Munte te Kortrijk.


CANO-nieuwtjes

Veilinghuis Stappen
Een huiskamerconcert van Kommil Foo of Senne Guns, een kunstwerk van Yves Velter, Kamagurka of Pol Cosmo, een weekendje aan zee of een etentje voor 8 personen...
Veilinghuis Stappen is een tijdelijk initiatief waarbij beeldende kunst, huiskamerconcerten en andere heerlijke ervaringen online worden geveild ten voordele van het Zorgfonds van vzw Stappen. Hiermee worden niet enkel het Zorgfonds maar ook de deelnemende artiesten gesteund.  Neem zeker een kijkje op hun website! Er kan geboden worden tot 30 september.