Nieuws 2023


Wisselleren

Laura van Wingerdbloei vertelt:

Eind april ben ik enkele dagen op wisselleren mogen gaan bij Yidam (Psychiatrisch Centrum Sleidingen). Ik ben terechtgekomen in een groot team waarin diverse profielen van socio-therapeuten (de mensen die dagelijks in de leefgroep staan), therapeuten, psychologen,... Een grote sterkte om zoveel perspectieven in één team te hebben, alsook een uitdaging om allemaal afgestemd te zijn.  Door meerdere malen per dag uitgebreid te briefen met aanwezige teamleden, slagen ze er toch in om steeds kort op de bal te spelen.  

Hetgeen me ook opviel en waarop de organisatie erg inzet, ondanks de gesloten setting van de leefgroep, is dat er veel in 'de maatschappij' gegaan wordt.  Zo hebben ze samenwerkingen met verschillende organisaties in de buurt en proberen ze de jongere op deze manier in de buitenwereld te brengen.  Daarnaast zetten ze ook erg in op het betrekken van contexten. Dit zowel in de trajecten van de jongeren, als op verschillende momenten doorheen het jaar.  In mijn periode bij Yidam heb ik mogen ervaren dat ondanks het niet steeds evident is om met een uitdagende doelgroep te werken er toch steeds mensen klaarstaan, met de nodige creativiteit en flexibiliteit, om deze jongeren terug hun weg te helpen vinden.  Dankjewel daarvoor!


Vervolgtraject Life-Story Work van start!

In 2023 wil CANO Vlaanderen verhalen van jongeren naar buiten brengen via digital storytelling.  We doen dit om de impact van CANO zichtbaar te maken en succesfactoren mee te geven van zowel jongeren als de CANO-organisaties.  Tegelijk willen we een beeld schetsen tegen welke drempels jongeren aanlopen (vaak buiten hun wil om) en zicht krijgen op sociale (grond)rechten die niet/moeilijk ingevuld raken (bijv. woonrecht, leerrecht,...).  Met het delen van deze verhalen willen we de complexiteit van de trajecten verduidelijken alsook het beeld op jongeren uit de jeugdhulp positief beïnvloeden.

In 2022 werd een piloottraject (en bijhorend filmpje) uitgezet met het OranjehuisTussen april en december 2023 willen we met de overige 12 CANO-organisaties een vervolgtraject lopen adhv de identiteitsversterkende en impactvolle methodiek Life-Story Work.  Concreet betekent dit dat er 12 jongeren en procesbegeleiders een engagement aangaan om het levensverhaal van de jongere te re-construeren.  Tevens worden Anje Claeys en 12 kunstenaars betrokken die het verhaal van de jongere nadien, in co-creatie, in een kunstvorm gieten. Het traject wordt ondersteund door Prof. Veerle Soyez van de VUB.  Met de inkomsten van de Warmste Week (Campagne tegen kansarmoede 2022) willen we o.a. 3 levensverhalen op video zetten en delen met de buitenwereld.
  


CANO de Poule in beeld

In 2022 werden 10 Poule-trajecten gelopen door jongeren die door een CANO-organisatie worden ondersteund. CANO blijft overtuigd van de betekenis en mogelijkheden die de Poule creëert. Voor 2023 wordt het aanbod (mede) financieel ondersteund door de campagne van JEZ.  

CANO de Poule in beeld? klik hier


CANO & sport

Op 13 april ontmoetten jongeren en begeleiders uit de CANO-organisaties, Gemeenschapsinstellingen en GGZ elkaar op de jaarlijkse Move it!XS sportdag. 
250 sportieve enthousiastelingen -nooit eerder waren er zoveel inschrijvingen!- verzamelden op het Provinciaal sport- en recreatiedomein De Nekker in Mechelen. G-Sport Vlaanderen zorgde voor een gevarieerd programma: van Capoeira tot Go4Orienteering, highlandgames, Spikeball, Werpspelen en zoveel meer.   Nieuw dit jaar was dat ook context uitgenodigd was - een formule die voor herhaling vatbaar is! 


CANO intervisie

Op de intervisie van 20 januari bogen CANO-collega's zich over het thema 'seksueel grensoverschrijdend gedrag'.  Jongerenwerking Pieter Simenon nodigde voor de gelegenheid de collega's van BAAL (Bureau Alternatieve Afhandeling Limburg) uit die minderjarige delict plegers begeleidt met een HCA-maatregel. Concreet kwamen ze meer vertellen over het Leerproject 'seksualiteit en relaties in balans'.  In de namiddag werd stilgestaan bij casuïstiek vanuit de CANO-werkingen.
Op 24 maart was de intervisieploeg te gast bij de collega's van Stappen (Gent) met als thema narratief werken.  Binnen deze stroming (aangestuurd door Michael White) wil men dominante (probleem)verhalen verrijken door vragen te stellen en ervaringen van uitzondering zichtbaar te maken.  Deze ervaring werd tastbaarder door zelf te oefenen. 


Beeldverslag interne studiedag 'CANO bouwt!'

Op 2 december 2022 dompelden de CANO's zich onder in de materie van sociale grondrechten, meer concreet de kansen die er liggen en de impact die kan gecreëerd worden voor de jongeren en gezinnen, als we hiermee aan de slag gaan vanuit jeugdhulp.  Het thema werd ingeleid door sprekers Pascal de Bruyne, Klaas Poppe en Jan Naert. In de namiddag concretiseerde het onderwerp zich in workshops rond leerrecht, maatschappelijke dienstverlening, politiserend werken binnen dak -en thuisloosheid, participatief werken en woonrecht. Naslagwerk vind je hier terug.