Nieuws 2022


Het nieuws hieronder maakt deel uit van de nieuwsbrief van december 2022.


CANO & de Warmste Week

Dit jaar vlamt Vlaanderen tegen kansarmoede.  'Onder de loep, voor de lens: over de de-stigmatiserende impact van storytelling in CANO-trajecten' werd uitgeloot als 1 van de 270 projecten. 
Met CANO Vlaanderen willen we narratieven van jongeren naar buiten brengen.  We doen dit om de impact van CANO zichtbaar te maken en succesfactoren mee te geven van zowel jongeren als de CANO-organisaties.  Tegelijk willen we een beeld geven tegen welke drempels jongeren aanlopen (vaak buiten hun wil om) en zicht krijgen op sociale (grond)rechten die niet/moeilijk ingevuld raken (bijv. woonrecht, leerrecht, recht op maatschappelijke dienstverlening,...).  Met het delen van deze verhalen willen we de complexiteit van de trajecten verduidelijken alsook het beeld dat mensen hebben van jongeren uit de jeugdhulp positief beïnvloeden. 

In 2022 werd een piloottraject uitgezet met het Oranjehuis.  Het beeldmateriaal komt daarover binnenkort online.  Met de inkomsten van de Warmste week willen we een aantal levensverhalen, die in 2023 worden uitgezet adhv Life Story Work, op film zetten en delen met de buitenwereld.  Vraag je ook een plaatje aan t.v.v de Warmste Week? 


CANO nieuwtjes

On the road - #61

Al 61 jaar gaan jongeren, gezinnen en contexten samen met Jongerenwerking Pieter Simenon op pad. Naar aanleiding van dit jubileum vertellen mensen hun verhaal.  In de podcastserie wordt het idee van de reis gebruikt, het onderweg zijn, letterlijk van de ene naar de andere plek.  Juist via die verhalen krijgen we zicht op de reis van mensen die betrokken zijn bij de organisatie van JPS en wordt het DNA van de vzw mooi zichtbaar. We horen mensen die terugblikken en vooruitblikken; mensen die met passie hun werk doen; jongeren, gezinnen en contexten die hun leven terug proberen op te pakken. 

Te beluisteren:

www.soundcloud.com/pietersimenon

www.spotify.com (zoekterm Pieter Simenon)

Voormalige kleuterschool wordt collectief en sociaal woonproject

In Kessel-lo (Leuven) wordt de oude schoolsite De Boomgaard  tegen 2026 omgebouwd tot een plaats met 34 wooneenheden voor mensen met verschillende zorgnoden.  De buurt krijgt een centrale plaats.  AG Stadsontwikkeling Leuven, Livez (een coalitie van vier Leuvense zorgorganisaties De Wissel, Woonzorgnet Dijleland, Oostrem en Zorg Leuven) en Stadsmakersfonds bundelden hiervoor de krachten. 

Nestinvest
Met Nestinvest zet vzw Stappen in op woonrecht voor jongeren in het Gentse die uitstromen uit de (residentiële) jeugdhulp. Ondertussen werden twee studio's aangekocht èn bewoond en is er een aankoopovereenkomst voor een derde. Zo wordt effectief het verschil gemaakt voor een paar jongeren. Nestinvest is steeds op zoek naar investeerders en nieuwe panden.  


50 jaar Oranjehuis

Op donderdag 30 juni vierde het Oranjehuis haar 50-jarig bestaan.  Anno 2022 geven een honderdtal mensen het beste van zichzelf in een gedifferentieerd aanbod van begeleidingsvormen in Heule en ruime omstreken.  Gefeliciteerd! 


CANO intro komt naar je toe

Om de jongere CANO-collega's wegwijs te maken in het wel en wee van CANO en CANO Vlaanderen, worden in de maanden juni, september, oktober en november zeven CANO intro's georganiseerd.  

 • 13/6: Oranjehuis, Bethanie, Binnenstad (Fatimaklooster Heule)
 • 17/6: Huize St-Vincentius/Regio Libra (Zelem)
 • 15/9: Jongerenwerking Pieter Simenon, Cirkant (De Moffel Lommel)
 • 6/10: Stappen, aPart, Yidam (de Kazematten Gent)
 • 14/10: Wingerdbloei (Kamertraining jongens Deurne)
 • 18/10: De Pas (Sporen), De Wissel (Centrum Molenmoes Wezemaal) 
 • 8/11: Van Celst

Het nieuws hieronder maakt deel uit van de nieuwsbrief van juni 2022.


CANO & onderwijs

CANO bepleit dat elke jongere, ook in uitdagende en kwetsbare omstandigheden, een traject kan volgen dat tot leren en ontwikkelen leidt.  Hiervoor zijn krachtige bruggen nodig tussen welzijn en onderwijs.  Op de inspiratiedag van 20 juni, brachten Opgroeien en Onderwijs ism Expoo, jeugdhulp, onderwijs -en andere geïnteresseerden samen.  De coördinatoren tegen Samen tegen Schooluitval en Lerende netwerken Onderwijs-Jeugdhulp, waaronder 3 CANO-collega's, brachten o.m. provinciale praktijken en aanbevelingen.  Een volledig inhoudelijk overzicht van de inspiratiedag vind je hier terug. 


CANO intervisie

Op 25 maart leidde Wingerdbloei de digitale intervisie met als thema: 'Meerderjarige jongeren en vervolghulpbundel.'  "Hoe wordt er in de CANO's omgegaan met jongeren die bijna 18 zijn en niet meer naar huis kunnen?" De vervolghulpbundel, een document met tal van plekken en organisaties waar jongeren terecht kunnen in het Antwerpse, werd toegelicht. 

 

Op 10 juni ontvingen de collega's van het Oranjehuis in Heule de intervisieleden om hun vernieuwde werking van 'Verblijf' toe te lichten.  16 september trekken de intervisieleden naar Binnenstad Brugge, om zich te buigen over het thema 'Peersupport'. 


Save the date

CANO STUDIEDAG
vrijdag 2 december 2022
Thema: sociale grondrechten
VAC Gent | 9u30 - 16u
voor alle CANO-medewerkers


CANO krachtlijnen

Aan het begin van een CANO-werkjaar (1 april) worden krachtlijnen vastgelegd die geënt zijn op de ambities in het CANO-protocol. De ontwikkeling ervan krijgt veelal vorm in gemengde werkgroepen met medewerkers uit de verschillende organisaties.  Een aantal krachtlijnen van het afgelopen jaar worden verder uitgewerkt en/of kregen een nieuwe naam, daar de focus verruimde of wijzigde. 

 • Rechtenbenadering: dit (recente) uitgangspunt is een drijfveer (‘why’) binnen het CANO-protocol en overkoepelt alle krachtlijnen, met als doel de samenleving rechtvaardiger maken.  Naast individuele casuïstiek, wil CANO ook inzetten op de structurele aanpak van systemen om zo meer impact te hebben. Hoe concretiseren we dit uitgangspunt zodat het actief kan gebruikt worden als kader in de CANO-organisaties?
  Sociale grondrechten wordt het hoofdthema op de interne studiedag in december.  In de voorbereiding zitten we samen met de collega's van SAM (Steunpunt Mens & Samenleving). 
 • Ontwikkeling van gedeelde trajecten en gedeelde verantwoordelijkheid: het CANO-samenwerkingsverband wil een actieve en betrouwbare partner zijn in het realiseren van sector overstijgende gedeelde trajecten  (Gemeenschapsinstelling, VAPH, psychiatrie, buurt, sport, jeugdwerk,...)
 • CANO de Poule: samen met een stuurgroep, ondersteunt een halftijdse projectmedewerker (Bert Geerts, JPS) het CANO-samenwerkingsverband in het vinden van alternatieven op beslotenheid en geslotenheid (‘De Poule’).  Het 'experimenteel' projectjaar werd na 30/6 nog voor 6 maand verlengd met eigen CANO-middelen.  De bedoeling is om in dat tijdsbestek op zoek te gaan naar financiële verduurzaming van het concept. 
 • (vernieuwd) CANO-protocol - implementatie (1) en kwaliteit (2):
  (1) Hoe kan het protocol vertaald worden in een meerjarenplan dat richtinggevend is voor CANO Vlaanderen als voor elke CANO-organisatie apart?
  (2) We maken de impact van CANO zichtbaar en illustreren hoe de uitgangspunten van het CANO-protocol vorm krijgen in het dagelijks handelen, zowel in cijfers als verhalen.  Met de narratieve aanpak van Life Story Work werken we in 2022 aan het naar buiten brengen van CANO-verhalen. Het Oranjehuis piloteert, daarna volgen de overige CANO's. 
 • Onderwijs & CANO: als CANO's ijveren we ervoor dat elke jongere een traject loopt dat tot ontwikkelen en leren leidt. Met o.m. de aanstelling van de coördinatoren lerende netwerken onderwijs-jeugdhulp vanuit Opgroeien in 2020, konden 3 CANO's (vzw aPart, het Oranjehuis en Pieter Simenon) een collega naar voor schuiven wat een grote betrokkenheid en veranderingswens toont in het thema. 

CANO sportdag

We mochten weer!  En dit na twee jaar van sportieve alternatieven voor de originele Move it!XS sportdag.
Zes CANO-organisaties, twee afdelingen van gemeenschapsinstelling De Zande en twee overige organisaties in de jeugdhulp troffen elkaar op 14 april op de sportterreinen aan de Lange Munte te Kortrijk en dit onder een stralende aprilzon.  Parantee-Psylos wist opnieuw een mooi sportaanbod te verzorgen voor jongeren tot 25 jaar uit GGZ en de jeugdhulp, dit samen met Stad Kortrijk en buitensport Oenanthe vzw.


Wisselleren

Het coronavirus legde een tijdlang het wisselleren tussen de CANO-organisaties stil. Laura Martens van Wingerdbloei (Antwerpen) kon in het najaar dan toch de provinciegrens oversteken richting Hageland. 
Dit waren haar indrukken:

 

In november 2021 kreeg ik de kans om op wisselleren te gaan bij 'De Switch' (afdeling van vzw De Wissel in Sint-Pieters-Rode).  Hartelijk ontvangen door begeleiders en jongeren, heb ik héél wat nieuwe indrukken opgedaan.  Het was mooi te zien hoe zij, als leefgroep, steeds als veilige haven willen blijven staan in trajecten die niet altijd vanzelfsprekend zijn.  Hoe ze op creatieve, out of the box en open wijze jongeren benaderen.  Een sterkte die ik met veel plezier heb mogen waarnemen en heb mogen bevragen.  Ook was het interessant om te zien hoe zij sterk inzetten op jongerenparticipatie binnen de leefgroep, om het samenleven aan te passen aan de jongeren die er op dat moment verblijven.  Met een verfrissende waaier aan ideeën keerde ik terug richting Antwerpen, dankjewel!