CANO de Poule


 

Een groep organisaties die, naar krachtsverhouding, elkaars expertise delen in het aanbod van alternatieve “vrijheidsbeperkende” begeleidingsvormen


(= De Poule, volgens het CANO-samenwerkingsverband)

 

Contactgegevens - voor info en aanmeldingen 
Bert Geerts, medewerker de Poule
0492/23 58 98
depoule@canovlaanderen.be of Bert.geerts@pietersimenon.be

Ontstaansgeschiedenis

Begin 2019 werd een werkgroep opgericht die zich boog over alternatieve vormen van beslotenheid en geslotenheid.  Overtuigd dat niet elke jongere gebaat is bij een gesloten structuur enerzijds en mede door het perspectief dat het jeugddelinquentierecht anders vorm zou krijgen in de toekomst anderzijds (cfr. uitsluitend opname MOF-jongeren), wilde CANO nadenken over alternatieven. 
Binnen de klassieke begeleidingsmogelijkheden rond beveiliging wordt aan de Gemeenschapsinstellingen gedacht en aan de module beveiligende opvang. Per definitie willen CANO-organisaties ook ruimer denken.  Illustratief is het aanbod aan ondersteunende projecten en het creëren van alternatieve vormen van verblijf.  Tot nog toe is hierin voornamelijk een aanbod aan korte projecten terug te vinden. Daarnaast leeft de wens om dit structureel te verduurzamen en hiermee (op maat) te experimenteren als reguliere verblijfsvorm. Zo werd in 2020 het startschot gegeven voor De Poule.  Om tegemoet te komen aan de vraag rond uitwisseling inzake alternatieve dagbesteding, korte TO's,... werd tevens een (experimenteel) traject 'intervisie voor ondersteunende begeleiding' opgestart voor CANO-collega's actief in de ondersteunend begeleiding.

Voor wie?
CANO heeft de ambitie om zich te blijven engageren voor trajecten die dreigen te blokkeren en creëert zelf de nodige mogelijkheden om te blijven zoeken naar wat past voor ieder traject. Er wordt een aanbod gecreëerd voor alle jongeren die aangemeld worden binnen CANO. Dit betekent: voor wie het nodig heeft i.f.v. beveiliging, perspectief creëren,...


Doel?

Met het aanbod van de Poule willen we tijd en ruimte creëren voor de jongere om opnieuw verbinding te leggen met zichzelf, de andere en de maatschappij.  Door los te komen van druk en invloed in het huidig netwerk, willen we ‘vrije’ ruimte aanbieden en nieuwe ervaringen.  De Poule biedt hierin ondersteuning aan jongere en context. 


Wat?

De jongere kiest vrijwillig voor een Pouletraject, na akkoord van de verwijzer/jeugdrechter.  De keuze voor dit avontuur kan zowel in binnen als buitenland gelegen zijn, bijv. verblijf in een ecologische community in België, een camping in de Ardennen of streek in Portugal, een mooie Riad in het Marokkaanse Atlasgebergte,...  Afhankelijk van de interesse, wordt een plek gezocht waar de jongere welkom is om op tempo van de plaats mee te leven en een stukje mee te werken.  De focus ligt op rust, maar ook op de beleving van een fijne tijd en het verwerven van een succeservaring.
CANO de Poule zorgt voor een kader waarin dit alles een kans kan krijgen.


Hoe gaan we te werk?
Een betrokken CANO-begeleider meldt de jongere aan en omschrijft (indien reeds duidelijk) zijn/haar zoektocht en interessevelden.  Op basis daarvan wordt een ontmoeting georganiseerd tussen de jongere en de Poulemedewerker, waarna een match wordt gezocht met een Pouleplaats.  De kennismaking tussen de jongere en de Pouleplek kan op eender welke manier vorm krijgen: een gesprek, overnachting,... .  De effectieve start en de duur van het Pouletraject, van enkele weken tot enkele maanden, wordt samen bepaald.  In alle stappen blijft de CANO-begeleider betrokken.
De opdracht van de Poulemedewerker is om ondersteuning te bieden aan de jongere, zijn/haar context en de Pouleplaats. De samenwerkingsafspraken worden in een overeenkomst gegoten, waarin ieders rol wordt omschreven (jongere, ouder, Pouleplaats, CANO-begeleider, Poulemedewerker).  Tijdens het Pouletraject wordt het perspectief voorbereid na afronding van het traject (terugkeer context, opstart CBAW,...).  De overtuiging is dat de jongeren met deze extra ervaring op zak, zijn/haar leven verder in handen kan nemen. 

 

Zelf een Pouleplaats-aanbieder zijn? 

De maatschappelijke meerwaarde van een Poule-ervaring is van groot belang.  Een samenleving die tijdelijk een stepping-stone kan zijn voor jongeren die op zoek zijn naar perspectief, kiest voor een duurzame toekomst. 

Interesse om zelf een Pouleplaats aanbieder te zijn of je te informeren over de aanpak? 
CANO de Poule is steeds op zoek naar mensen/plaatsen waar jongeren tijdelijk kunnen zijn en zonder druk uitgenodigd worden om deel te nemen aan de activiteiten ter plekke (bijv. camping, landbouwbedrijf,...). CANO de Poule zorgt voor een kader waarbinnen dit alles een kans krijgt.  Ondersteuning, coaching, bereikbaarheid en vergoeding zijn standaard in ieder scenario.  Meer info? De Poulemedewerker komt graag langs voor een gesprek. Voor contactgegevens: zie hierboven.