CANO de Poule


 

Een groep organisaties die, naar krachtsverhouding, elkaars expertise delen in het aanbod van alternatieve “vrijheidsbeperkende” begeleidingsvormen


(= De Poule, volgens het CANO-samenwerkingsverband)


Sfeerbeeld van de Poule?  klik hier

 

Contactgegevens - voor info en aanmeldingen 
Bert Geerts, medewerker de Poule
0492/23 58 98
depoule@canovlaanderen.be of Bert.geerts@pietersimenon.be

Ontstaansgeschiedenis

Begin 2019 werd een werkgroep opgericht die zich boog over alternatieve vormen van beslotenheid en geslotenheid.  Overtuigd dat niet elke jongere gebaat is bij een gesloten structuur enerzijds en mede door het perspectief dat het jeugddelinquentierecht anders vorm zou krijgen in de toekomst anderzijds (cfr. uitsluitend opname MOF-jongeren), wilde CANO nadenken over alternatieven. 
Binnen de klassieke begeleidingsmogelijkheden rond beveiliging wordt aan de Gemeenschapsinstellingen gedacht en aan de module beveiligende opvang. Per definitie willen CANO-organisaties ook ruimer denken.  Illustratief is het aanbod aan ondersteunende projecten en het creëren van alternatieve vormen van verblijf.  Tot nog toe is hierin voornamelijk een aanbod aan korte projecten terug te vinden. Daarnaast leeft de wens om dit structureel te verduurzamen en hiermee (op maat) te experimenteren als reguliere verblijfsvorm. Zo werd in 2020 het startschot gegeven voor De Poule.  Om tegemoet te komen aan de vraag rond uitwisseling inzake alternatieve dagbesteding, korte TO's,... werd tevens een traject 'intervisie voor ondersteunende begeleiding' opgestart voor CANO-collega's actief in de ondersteunend begeleiding.

Voor wie?
CANO heeft de ambitie om zich te blijven engageren voor trajecten die dreigen te blokkeren en creëert zelf de nodige mogelijkheden om te blijven zoeken naar wat past voor ieder traject. Er wordt een aanbod gecreëerd voor alle jongeren die aangemeld worden binnen CANO. Dit betekent: voor wie het nodig heeft i.f.v. beveiliging, perspectief creëren,...


Doel?

Met het aanbod van de Poule willen we tijd en ruimte creëren voor de jongere om opnieuw verbinding te leggen met zichzelf, de andere en de maatschappij.  Door los te komen van druk en invloed in het huidig netwerk, willen we ‘vrije’ ruimte aanbieden en nieuwe ervaringen.  De Poule biedt hierin ondersteuning aan jongere en context. 


Wat?

De jongere kiest vrijwillig voor een Pouletraject, na akkoord van de verwijzer/jeugdrechter.  De keuze voor dit avontuur kan zowel in binnen als buitenland gelegen zijn, bijv. verblijf in een ecologische community in België, een camping in de Ardennen of streek in Portugal, een mooie Riad in het Marokkaanse Atlasgebergte,...  Afhankelijk van de interesse, wordt een plek gezocht waar de jongere welkom is om op tempo van de plaats mee te leven en een stukje mee te werken.  De focus ligt op rust, maar ook op de beleving van een fijne tijd en het verwerven van een succeservaring.
CANO de Poule zorgt voor een kader waarin dit alles een kans kan krijgen.


Hoe gaan we te werk?
Een betrokken CANO-begeleider meldt de jongere aan en omschrijft (indien reeds duidelijk) zijn/haar zoektocht en interessevelden.  Op basis daarvan wordt een ontmoeting georganiseerd tussen de jongere en de Poulemedewerker, waarna een match wordt gezocht met een Pouleplaats.  De kennismaking tussen de jongere en de Pouleplek kan op eender welke manier vorm krijgen: een gesprek, overnachting,... .  De effectieve start en de duur van het Pouletraject, van enkele weken tot enkele maanden, wordt samen bepaald.  In alle stappen blijft de CANO-begeleider betrokken.
De opdracht van de Poulemedewerker is om ondersteuning te bieden aan de jongere, zijn/haar context en de Pouleplaats. De samenwerkingsafspraken worden in een overeenkomst gegoten, waarin ieders rol wordt omschreven (jongere, ouder, Pouleplaats, CANO-begeleider, Poulemedewerker).  Tijdens het Pouletraject wordt het perspectief voorbereid na afronding van het traject (terugkeer context, opstart CBAW,...).  De overtuiging is dat de jongeren met deze extra ervaring op zak, zijn/haar leven verder in handen kan nemen. 

 

Zelf een Pouleplaats-aanbieder zijn? 

De maatschappelijke meerwaarde van een Poule-ervaring is van groot belang.  Een samenleving die tijdelijk een stepping-stone kan zijn voor jongeren die op zoek zijn naar perspectief, kiest voor een duurzame toekomst. 

Interesse om zelf een Pouleplaats aanbieder te zijn of je te informeren over de aanpak? 
CANO de Poule is steeds op zoek naar mensen/plaatsen waar jongeren tijdelijk kunnen zijn en zonder druk uitgenodigd worden om deel te nemen aan de activiteiten ter plekke (bijv. camping, landbouwbedrijf,...). CANO de Poule zorgt voor een kader waarbinnen dit alles een kans krijgt.  Ondersteuning, coaching, bereikbaarheid en vergoeding zijn standaard in ieder scenario.  Meer info? De Poulemedewerker komt graag langs voor een gesprek. Voor contactgegevens: zie hierboven. 
  

Ervaringen

Een Zalige Zomer in de Vogezen

Het eerste Pouletraject sinds de opstart van al het conceptuele denkwerk rond “alternatieven voor (beveiligend) verblijf” is een feit! Een straffe madam uit de Kempen had wel oren naar een zomer vol avontuur in Frankrijk. Emma had een moeilijk jaar achter de rug. De zoektocht naar verbinding met zichzelf en haar ouders ging met ups en downs. Bijhorende emotie rond dit proces brachten haar te vaak uit evenwicht. Het verblijf thuis was geen optie meer, bedjes in de jeugdhulp zijn vaak bezet en eigenlijk was dat ook niet waar Emma terug naartoe wou.

Er was Emma eerder verteld over De Poule, maar op dat moment was ze ervan overtuigd dat ze het wel “zou fiksen” met haar ouders. Ze ging inzien dat vasthouden in het thuis willen wonen haar geen stap dichter bracht en ze wou eens horen wat nu zo’n Pouletraject juist is.

We spraken elkaar in een voorziening waar op dat moment Emma in een crisisbed verbleef. Ze werd vergezeld door een begeleidster/vertrouwenspersoon die ze al enkele jaren kende. Deze begeleidster was werkzaam voor de CANO-organisatie die nog steeds betrokken is op het traject van Emma met contextbegeleiding en ondersteunende begeleiding, wat tijdens en achteraf een grote rol speelde in de verderzetting van het traject van Emma.

Na mijn verhaal over de plek waar Emma voor kon kiezen om vrijwillig naartoe te gaan, was ze vrijwel meteen enthousiast. Ze zou wel een aantal mensen gaan missen, maar de idee om eventjes weg te zijn van alles, positieve energie op te doen, en vooral terug verbinding vinden met zichzelf was een aantrekkelijk perspectief.

In de dagen voor vertrek regelden we alle praktische zaken met de betrokken CANO-organisatie en legden we focus op de inhoud van dit Pouletraject. De ouders en verwijzer hun idee en steun rond dit plan was van groot belang. Ook hier was de intentie om voor dit project te kiezen al snel een verbindend element; ook wel een beetje ongeloof van wat Emma nu juist ging doen, maar vooral blij dat ze een positieve keuze maakt.

De match met het warme koppel in Frankrijk was een voltreffer; alle mensen met het hart op de tong waar het snel duidelijk werd voor iedereen hoe ze met elkaar de zomer gingen doorbrengen. Emma had zin om haar handen uit de mouwen te steken in dit hostel, maar er was ook ruimte voor rust, vakantiegevoel en tijd om met haar creaties bezig te zijn. Emma heeft wel wat kunstachtige kriebels, maar die zijn er door omstandigheden te weinig uitgekomen de laatste tijd. Haar dagen zullen goedgevuld zijn.

Zes weken verbleef Emma bij dit gastvrije koppel. Ze kwam tot rust, kreeg zowaar de gastvrouw mee aan het kunsten/creëren en genoot van de fysieke arbeid tijdens de onderhoudswerken in en rond de hostel. De gastheer en gastvrouw zijn lokaal goed verankerd en het was mooi om te zien dat ook Emma genoot van deze contacten.

De begeleidster/vertrouwenspersoon van Emma ging tijdens het Pouletraject op bezoek om haar op te zoeken en samen te reflecteren over opgedane ervaringen om het 2e deel van het traject tot een goed einde te brengen. Een belangrijk support-moment voor Emma!

Tijdens de afronding van het traject werd er uitvoerig verteld over de vele mooie momenten, maar er was ook ruimte voor reflectie rond de conflicten en emotioneel moeilijke momenten. Emma zag er goed uit en vol energie om terug naar België te gaan. Er was wel wat nervositeit om terug de stap te zetten naar huis, maar ook daar was er hard gewerkt.

Het was krachtig om vast te stellen dat de positieve vibe rond de zomer terug voor wat verbinding met zichzelf heeft gezorgd. Ook deuren van een internaat die open gaan om een verblijf mogelijk te maken en mama en papa die samen werken met de begeleiding zijn lichtpuntjes in het traject.

Ik wil in de eerste plaats Emma bedanken om voor zichzelf in dit Pouletraject te stappen. Het heeft haar en haar omgeving best wat energie gegeven om haar eigen leven terug in handen te nemen/te geven. Merci ook aan de ouders die hun dochter konden steunen in dit avontuur.

De samenwerking tussen De Poule en Cirkant hebben dit Pouletraject mogelijk gemaakt en de opgedane expertise is inspirerend voor de volgende Poule-avonturen.

Ken je zelf iemand die voor langere tijd op avontuur wil? 

Bert van De Poule