Studiedagen


Jaarlijks organiseert CANO Vlaanderen een studiedag, afwisselend gericht naar CANO-medewerkers (intern) als naar alle geïnteresseerden in de jeugdhulp (extern).  Onderaan deze pagina vindt u een link naar de voorbije studiedagen. 

 

CANOlogie2018 - 12/12/2018

Inschrijvingsmodaliteiten voor de studiedag volgen. 
CANOlogie2018 betreft een interne studiedag en is gericht naar medewerkers van de CANO-organisaties. 


CANO droomt over samenleven - 01/12/2017

Onderaan kan u materiaal terugvinden dat gebruikt werd op de studievoormiddag.

Begeleiding is bruggen slaan naar de samenleving. Waar in individuele trajecten deze paden telkens opnieuw geplaveid worden, willen de CANO-organisaties, als actief burger, mee vorm geven aan de verbreding van die wegen naar de samenleving. Zodat deze paden toegankelijk zijn voor iedereen: voor de jongeren die we begeleiden, voor de jongeren in de

jeugdhulp, voor alle jongeren. En dit op diverse maatschappelijke domeinen: sport, cultuur, school, de arbeidsmarkt, deelname aan het politieke debat, vormgeven van de buurt,…

 

Een samenleving voor en van iedereen dus. Dat betekent ‘de start’ anders gaan organiseren: structuur, wetmatigheden, denkwijze van mensen. CANO droomt van een samenleving die dit vanzelfsprekend vindt, zonder iets bijzonder te moeten installeren. Immers, is er niet pas echt sprake van inclusie als het begrip zichzelf overbodig maakt?

 

Op deze studievoormiddag wil CANO hierover luidop nadenken. Mogen we dit uitgangspunt als een vanzelfsprekendheid beschouwen of zijn we dan naïef? Verandert dit ons hulpverlener zijn? Of met een modern woord: zijn we toe aan een kerntakendebat? We laten ons inspireren met voorbeelden uit diverse sectoren, zowel naar theorie als in praktijk.

 

Uitnodiging:

Download
uitnodigingCANOdroomt.pdf
Adobe Acrobat document 995.6 KB
Download
ImpressiesstudiedagCANOdroomtoversamenle
Adobe Acrobat document 581.8 KB

PPT-voorstellingen van de lezingen:

Download
prof. em. Froyen Hubert - pptlezing.pptx
Microsoft Power Point presentatie 8.9 MB
Download
Plovie Elke - Samenleven en verbinden va
Microsoft Power Point presentatie 650.5 KB
Download
JESnet - Pauwels S.pptx
Microsoft Power Point presentatie 3.9 MB
Download
pptopgewekTienen - Liesenborghs P.pptx
Microsoft Power Point presentatie 8.5 MB

Teksten toegevoegd aan studiemapje:

Download
2013 Froyen. Interview. Arch. Ireland. I
Adobe Acrobat document 497.1 KB
Download
Begeleidingshuis wil jeugdzorg uit taboe
Microsoft Word document 37.3 KB
Download
Stappenbinnenbrengenindewereldendewereld
Microsoft Word document 987.3 KB
Download
kwartiermakenPCGS.pdf
Adobe Acrobat document 35.4 KB
Download
uitnodiging Maak het meeOH.pdf
Adobe Acrobat document 774.1 KB

Voorbije CANO-studiedagen