Nieuws 2018


Nieuwe jongerenafdeling Yugen binnen Campus Sleidinge

De jongerencluster van Psychiatrisch Centrum Gent-Sleidinge (campus Sleidinge) breidt vanaf 26 november 2018 uit met een semi-residentieel aanbod voor jongeren van 12 tot 18 jaar.  Yugen wil een plek bieden aan jongeren die vastlopen op diverse levensdomeinen en dit via een gedeeld traject met de primaire context en het netwerk van de jongeren. 


CANO nieuwtjes

Forta Kuné wint publieksprijs Jeugdhulp 2018
Op 11 oktober vond de Dag van de jeugdhulp plaats. Onder de 5 genomineerden voor de Prijs Jeugdhulp, categorie 'Participatie in de jeugdhulp', waren dit jaar ook twee CANO-voorzieningen. Bekijk de filmpjes van Forta Kuné  (vzw Oranjehuis, OOOC De Luwte, vzw Lejo, vzw Amon/West-Vlaanderen) en Camping Compot (Begeleidingscentram Stappen/Lejo vzw Gent).  Pleegzorg Antwerpen ging met de prijzenpot lopen met hun project Jeugdrechtbank van de toekomst.

Daarnaast won Forta Kuné
 (Samen Sterk) de Publieksprijs. Het project versterkt de band tussen ouder en kind door samen leuke en uitdagende dingen te doen.  Aan de hand van weekends-, dag -en avondactiviteiten ontdekken gezinnen waar ze samen tot in staat zijn. Proficiat aan de collega's van het Oranjehuis, Lejo vzw/Compot (vzw Stappen) en hun partnership met vzw Amon en OOOC De Luwte!  

Ronja
Een ontroerende muzikaal-theatrale voorstelling over armoede en sociale uitsluiting gebracht door de coaches van de Troubadours (muzikaal project van De Wissel). Op 6 november spelen Koen en Terry in Gent (MIRY-concertzaal, Biezekapelstraat 9) 
met achteraf een debat in aanwezigheid van o.a. de kinderrechtencommissaris. 

Documentaire Overbruggen
Overbruggen is een vervolg op de documentaire 'Hoopverlening'. Samen met het HIVA-rapport 'Een drievoudige inbedding voor kwetsbare gezinnen, over brugfiguren, brugorganisaties en in hun netwerk', wordt deze documentaire voorgesteld op de presentatie -en reflectiedag van 27 november in de Opek te Leuven.  


Sportintervisie Praktijkdag Parantee Psylos

Het wordt traditie: de sportintervisiegroep, die ook na het CANO-sporttraject 2015-2017, in oktober bijeenkomt op de Praktijkdag van Sportfederatie Parantee-Psylos in Leuven om hun sport -en beweegacties uit te wisselen.  In de voormiddag werd er vergaderd (o.l.v netwerkFUNdamentals), in de namiddag werd geproefd van initiatiesporten.

Drie CANO-organisaties dienden ondertussen een aanvraag in om als sportclub erkend te worden. Naast Schwung in Leuven, lanceert het Oranjehuis 'Sportify'. De collega's van Pieter Simenon broeden nog op een naam.


Het nieuws hieronder maakt deel uit van de nieuwsbrief van juni 2018.


Gedeelde trajecten

Na het uitbrengen van het Draaiboek gedeelde trajecten (december 2017), buigen de Gemeenschapsinstellingen en de private voorzieningen zich verder over de uitwerking ervan. Zowel in GI De Markt als in de Zande werden hiertoe al 'gedeelde denkdagen' georganiseerd, die in het najaar worden verdergezet. Concreet wordt nagedacht over de match van 'vraag en aanbod', een gedeeld handelingsplan en de evaluatie van een gedeeld traject.  

Op 29 mei organiseerde de GI een studiedag 'werkzame forensische methodieken' te Leuven. Aanleiding is het te verwachten nieuw jeugddelinquentierecht waarbij een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen reacties n.a.l.v een delict en maatregelen in het kader van integrale jeugdhulp.  Welke ambulante methodieken bestaan er als reactie op een delict? Wanneer is een residentiële plaatsing aangewezen en hoe zal de Gemeenschapsinstelling die realiseren in het kader van hun vernieuwde opdracht?  Onderzoek naar werkzame forensische ambulante methodieken werd toegelicht. In de namiddag stelden private voorzieningen, VAPH-voorzieningen, proeftuinen,...  hun reeds bestaande samenwerkingen en methodieken toe in Hal 5.  De CANO's waren sterk gerepresenteerd. 


CANO intro 4 mei


Voor een
 3e keer werd de CANO intro georganiseerd om nieuwe collega's meer vertrouwd te maken met het CANO-gedachtegoed. Gastorganisatie was vzw Binnenstad. Naast de missie, visie en de historiek van CANO Vlaanderen wisselden collega's uit hoe de context -en verblijfsmodule, alsook de ondersteunende module in de eigen organisatie vorm krijgt. 


CANO & sport

Sportdag Move it! XS 
Op 12 april verzilverden de CANO's hun sportieve intenties op de Move it! XS, een sportdag georganiseerd  voor jongeren tot 25 jaar uit de GGZ en jeugdhulp. 140 jongeren en begeleiders zakten af naar de Nekker in Mechelen.  Organisator Parantee Psylos zorgde in de voormiddag o.a. voor een aanbod om van Highlandgames, Death Ride, Cirkus in Beweging, frisbee (Jet Set UlltimateLeuven) - de twee laatsten ondertekenden het charter Geestig Gezond Sporten- en de beweegbank IPitup.  In de namiddag streden 26 Kubb-teams en 18 spikeballteams voor de tornooizege! 

Sportintervisie
De CANO's blijven hun vragen, bevindingen, experimenten rond sport en jeugdhulp uitwisselen op de jaarlijkse sportintervisie (cfr. Praktijkdag Parantee Psylos, 19/10). Zo startten ondertussen twee CANO's een sportclub.  Daarnaast schrijft CANO zich nu reeds in voor de sportdag van 2019. 

(Foto's Frank Van Hollebeke)

CANO & jeugdwerk
Vanuit het gelopen sporttraject werd CANO uitgenodigd om mee na te denken over de
 plaats van het jeugdwerk in het leven van jongeren met jeugdhulpervaring op het congres#jeugdwerkwerkt, georganiseerd door Ambrassade.  Invalshoek: hoe bruggen slaan tussen jeugdwerk en jeugdhulp (analoog naar de ontmoeting tussen de sportsector en jeugdhulp). Cachet leidde de deelnemers door een geanimeerde en diepgaande workshop!


CANO intervisie

Op 23 februari ontving Bethanie de intervisieploeg om na te denken over verbindende acties met jongeren en context. Er werd kennisgemaakt met de ondersteunende module Binnenstebuiten en er werd nagegaan wat positieve ervaringen zijn om jongeren 'in beweging te krijgen'.  Daarnaast kwam het project 'Guldensporenlaan 5' aan bod, een BZW-huis in Kortrijk dat gedragen wordt door de samenwerking van 4 organisaties (sociaal verhuurkantoor, Oranjehuis, Bethanie en het CAW).

 

Op 1 juni liep de intervisieploeg door de straten van Turnhout.  Thema van de bijeenkomst was 'Verankeren in de buurt'.  Wandelgewijs nodige Cirkant ons uit om mee na te denken op welke manier ze iets kunnen doen of betekenen voor mensen in de buurt (en omgekeerd).  Hoe kunnen ze met hun leefgroep deel uitmaken van een groter geheel...de buurt, de stad.  Opnieuw werden kiempjes gelegd voor een thema dat actueel is binnen CANO...hoe bijdragen tot een zorgzaam samenleven?

Volgende intervisie staat gepland op 21 september in De Pas.


CANO 2018-2019

Aan het begin van het CANO-werkingsjaar (1 april) hebben de directie -en stafleden de krachtlijnen vastgelegd.  Deze bepalen mee de koers die CANO wil varen.  De ontwikkeling ervan krijgt vorm in gemengde werkgroepen met medewerkers uit de verschillende organisaties.
Een aantal krachtlijnen van vorig jaar worden verder uitgewerkt en/of kregen een nieuwe naam, daar afgelopen jaar de focus wijzigde.  
 • CANO geeft vorm aan de samenleving;
 • CANO komt naar buiten met positieve verhalen;
 • Verdere ontwikkeling van gedeelde trajecten met de Gemeenschapsinstellingen;
 • Alternatieve vrijheidsbeperkende begeleidingsvormen, ondersteund door onderzoek(*);
 • Onderwijs en verblijf.

(*) betreft een open werkgroep: wie interesse heeft om mee na te denken over dit onderwerp, kan een mailtje sturen naar kristel.nuyts@cirkant-vzw.be of maarten.floré@vzwstappen.be.  Volgende bijeenkomst is 18 september.


Overheveling voorzittersfakkel

Blij aan te kondigen dat bij de wissel van het werkingsjaar de voorzittersfakkel overgeheveld werd van Luc Deneffe, directeur De Wissel (Leuven), aan Roel Gerits, directeur Jongerenwerking Pieter Simenon (Lommel). 
Met veel dank aan Luc voor zijn jarenlang gedreven, gedurfd en samenhorig kapiteinschap!  Verbonden met jongeren, hun gezinnen en de samenleving.  Succes en veel vaarplezier aan Roel!


Wisselleren

Leefgroepbegeleiders Tom en Melissa van Bethanie gingen in het voorjaar 'werken èn (bij)leren' in vzw De Wissel (afdeling de Rotonda) en vzw Stappen.  Wat waren hun indrukken? 

Wisselleren in de Wissel of hoe gek een woordspeling ook kan zijn... Op dinsdag 24 en woensdag 25 april kreeg ik de unieke gelegenheid om hier deel van uit te maken.  Na een warme en open ontvangst door Matias Beghin (afdelingsverantwoordelijke) maakte ik kennis met heel wat nieuwe gezichten.  Begeleiders, jongeren, de klusjesman, de poetsvrouw,... Bij iedereen kon ik terecht met mijn vragen, feedback of voor een gezellige babbel.  Op het evenement 'What's up' in Hal 5 en tijdens een sportactiviteit van Schwung! werd me duidelijk wat Leuven en de Wissel voor elkaar betekenen. Als kers op de taart kon ik overnachten op Centrum Molenmoes.  Eerlijk... dat is toch een beetje thuiskomen:).  Kortom, het was de verplaatsing naar het verre Leuven zeker waard!  Altijd welkom in het verre Kortrijk:)!

Vzw Stappen Gent.  Hier kreeg ik de kans om even binnen te piepen in hun werking; even te gaan 'wisselleren'.  Met de nodige zorg en uitleg werd ik "binnengebracht" in hun samenleving, in hun leefgroep.  Ik heb er zeker van genoten om 2 dagen te mogen meedraaien.  Het was vooral leuk om te weten dat het een soortgelijke organisatie is als die van Bethanie.  De vele gelijkenissen zoals 'de kleine afspraken en regels', het hanteren ervan en de aanpak etc; maar ook gelijkaardige problemen waren opmerkelijk.  Het gaf me het leuke gevoel van 'samenhorigheid en verbinding'; het gevoel dat we als CANO-voorzieningen wel op dezelfde golflengte zitten, maar ook dat we allen sterk op zoek  zijn naar de juiste aanpak.  Naast de vele gelijkenissen zijn er zeker een aantal zaken die ik meeneem naar Bethanie, zaken waardoor ik geïnspireerd werd.  Ik geloof erin dat we als CANO-voorzieningen veel kunnen bijdragen aan elkaar.  En dan heb ik het niet alleen over 'grootse methodieken', maar ook over de vele kleine zaken waar we in het werken met jongeren mee geconfronteerd worden.  Bedankt voor deze unieke kans!

In het najaar van 2018 gaan de collega's van Yidam en De Wissel op leefgroepexcursie...


CANO nieuwtjes

Er werd officieel geopend en gevierd afgelopen maanden in een aantal CANO's… Wingerdbloei hield de nieuwbouw kamertraining voor jongens in Deurne boven de spreekwoordelijke doopvont en Bethanie vierde haar 90-jarig bestaan in Kortrijk!  


Het nieuws hieronder maakt deel uit van de nieuwsbrief van februari 2018.


CANO-nieuwtjes

Naar het einde van de wereld... studenten en jongeren van vzw Wingerdbloei samen op stap.
Eind januari ‘18 trekken elf jongeren van Wingerdbloei en zes begeleid(st)ers op staptocht van Santiago De Compostella naar Finisterra in Spanje.
Het project is een initiatief van de Karel de Grote Hogeschool, afdeling toegepaste jeugdcriminologie. De bedoeling is dat de studenten en jongeren in contact komen met mekaars leefwereld en samen een unieke ervaring op doen. Vorig jaar ging er ook een groep jongeren mee stappen, en ondanks de barre weeromstandigheden kwam iedereen met veel enthousiasme terug. De betrokkenen van de Karel de Grote Hogeschool en Wingerdbloei zijn allen zeer sterk overtuigd van de grote (meer)waarde van ervaringsleren en de voordelen hiervan. In totaal wordt er 103 km gewandeld en dit verspreid over 5 dagen. Overnachten gebeurt in eenvoudige refugio’s, waar soms ook gekookt en gegeten wordt. Elke dag wordt ‘geleid’ door de studenten, die verantwoordelijk zijn voor de route, de boodschappen, een opkikker voor als het zwaar wordt, enz. Nieuw dit jaar is dat de context eveneens werd uitgenodigd: er gaan 3 mama’s mee stappen en 1 broer van een jongere. Na het project vindt er een plechtige afscheidsceremonie plaats waar alle stappers een getuigschrift ontvangen voor de geleverde inspanningen. Hierop zijn alle belangrijke figuren voor de jongeren eveneens uitgenodigd.

Winternieuws!  Het CANO-sporttraject dat gelopen werd tussen 2015 en 2017 zette 4 CANO-organisaties aan om 2 maal een sneeuwvakantie te organiseren.  De goesting bleef, ook na het project, waardoor ook dit jaar het Oranjehuis, Bethanie, De Wissel en aPart op de latten staan in Chamonix!  Met dank aan AG Insurance voor deze kans. 

Uitnodiging Inspiratie -en reflectiedag open-hart-cirkels, 12 maart OC De Vonke Heule
Open-hart-cirkels als krachtig en liefdevol antwoord op psychische kwetsbaarheid en existentiële vragen. Een initiatief van Re-Member ism CANO-partners het Oranjehuis / Columbus Gent, Jeugdzorg Emmaüs Mechelen, Wingerdbloei, De Wissel.  In aanwezigheid van Stefaan Van Mulders administrateur-generaal AJW, prof. Stijn Van Heule, prof. Dirk De Wachter.

Buiten Beeld wordt COMPOT! Sinds vorig schooljaar verhuisde Buiten Beeld, een initiatief rond alternatieve dagbesteding en ervaringsleren van vzw Stappen, van Vinderhoute naar Doornzele. Daar betrokken ze een oud klooster, samen met vzw Lejo. Na anderhalf jaar huwelijk met Lejo, hebben ze hun gedeelde plek een verzamelnaam gegeven: COMPOT!

Bethanie viert op vrijdagnamiddag 25 mei haar 90ste verjaardag! Concrete info volgt! 


Wisselleren

In december stuurde het Oranjehuis haar leefgroepgezanten uit naar Yidam en Van Celst.
Jamie: "Het wisselleren bij Van Celst was zeker en vast een meerwaarde waarbij ik een aantal zaken meegenomen heb om eventueel mee te nemen in onze werking: werken met kleinere groepen, eerst kamertraining om daarna door te stromen naar studio, meer op het positieve focussen dan meteen te sanctioneren, dagaanbieding in de leefgroep voor jongeren die niet naar school gaan, ziek zijn, …Het wisselleren heeft alvast mijn blik in het werkveld verruimd!"

In het voorjaar van 2018 trekken twee leefgroepcollega's van Bethanie erop uit. 


Voorstelling draaiboek gedeelde trajecten

Een jaar lang is een werkgroep intensief bezig geweest met het schrijven van een draaiboek rond de gedeelde trajecten GI-BJB. De bakens daartoe werden uitgezet door een werk -en stuurgroep; de werkzaamheden werden systematisch voor feedback neergelegd bij de klankbordgroep.  Jongerenwerking Pieter Simenon, vzw aPart en De Wissel representeerden de private voorzieningen in de werkgroep en schreven zo met GI, ACT e.a. mee aan het draaiboek.

Op 22 december werd het definitieve resultaat voorgelegd in het VAC in Leuven.  De vertegenwoordigers van de betrokken actoren binnen de gedeelde trajecten (GI, Voorzieningenbeleid, ACT, OSD, private voorzieningen) spraken tevens een expliciet engagement uit.  Cachet vertolkte de stem van jongeren en bracht ervaringen en suggesties in voor de overgang van de GI naar een private voorziening.


Bij monde van de CANO-organisaties en de collega-private voorzieningen, drukte CANO-voorzitter Luc Deneffe dank en appreciatie uit voor het samen lopen van de gedeelde trajecten. Wat betreft de uitwerking zal het draaiboek in 2018 nog meer handen en voeten dienen te krijgen.  Hij pleitte er tevens voor dat naast de papieren richtlijnen er ook een cultuurwijziging nodig zal zijn in de dagelijkse uitvoering.

Vanuit de in de werkgroep aanwezige organisaties werd volgend engagement uitgesproken (wat door een CANO-directieoverleg gedragen wordt): 


Bij opstart en engagement van het gedeeld traject:

 • wordt er maximaal geëxploreerd binnen contextbegeleiding;
 • zal de organisatie, op maat, alles inzetten ter ondersteuning van dit traject: aanbieden van wat zij binnen haar organisatie heeft en/of alternatieven explorerend.
  Ook bijvoorbeeld wanneer deze ooit (door bij de opstart niet voorspelde elementen) niet beschikbaar zouden zijn bij de effectieve uitstroom, zal de organisatie zelf alternatieven voorzien.

Een traject starten, voor CANO het liefst vanaf dag 1, betekent voor de private voorzieningen dat ze zich zonder rem engageren: "we starten op en zien wel".  De eindigheid van de plaatsing in de GI (het niet verlengbare karakter ervan) benadrukt hierin tevens de noodzaak tot snelheid. Concreet is de wens dat vanaf dag 1 contact wordt opgenomen door de GI met de private voorziening.  Dit houdt de mogelijkheid in zich dat:

 • er een vertrouwensband opgebouwd wordt tussen CB en jongere vanaf het begin
 • de context wordt binnengebracht vanaf het moment dat de jongere in de GI zit
 • de private voorziening een sparringpartner is voor begeleiders in de GI: samen een traject vormgeven en nadenken

Save the date

 • CANO Intro vrijdag 4 mei - voor elke medewerker die wil weten waar CANO voor staat. Concrete info volgt.
 • CANO-sportdag donderdag 12 april ism Parantee-Psylos en de Gemeenschapsinstellingen.  Voor de 2e keer op rij gaan de CANO-voorzieningen en de GI sporten in de Nekker te Mechelen.  Voor jongeren èn begeleiding!

CANO geeft vorm aan de samenleving

Voortbordurend op de studievoormiddag in december, onderzoekt een werkgroep welke kleinere en grotere acties binnen de CANO-organisaties bijdragen tot een warmere samenleving. Daarbij wordt ook gedefinieerd wat de rode draad is tussen de initiatieven ("wat is dat dan vormgeven aan de samenleving?"). In een tweede fase laat de werkgroep zich inspireren door externe praktijken ("wat beweegt in de samenleving dat ons kan voeden?").  Doelstelling van de werkgroep is te komen tot een engagement dat alle CANO's kunnen opnemen. Op 1 maart komt de werkgroep voor een 3e keer bijeen in Gent.


Naar buiten komen met positieve verhalen

'Hoe halen we stigmatisering af van de jongeren die we begeleiden?' 
'Hoe zetten we zelf, als ambassadeurs van de jeugdhulp, verhalen neer over onze jongeren in de samenleving?'
'Hoe kunnen we dit discours beïnvloeden en wat kan daartoe een concrete aanpak zijn?' 
'Hoe kan de (maatschappelijke) perceptie positiever worden?'
Een werkgroep boog zich in december een eerste maal over bovenstaande vragen. Doelstelling van CANO is om meer evenwicht te brengen in de beeldvorming over jongeren en deze in hun krachten te tonen.


CANO intervisie

Raat, deelwerking van Huize Sint-Vincentius, ontving de CANO-collega's op 8 december in Zelem. Naast een voorstelling van hun werking, werd stilgestaan bij het thema 18+. Ouders, verbonden aan Oudersparticipatie Jeugdhulp Vlaanderen, lichtten hun ervaringen toe.  Ook vanuit VAPH-hoek kwam meer info over ondersteuningsplan, persoonsgebonden budget en bewindvoering. 
Volgende intervisie staat gepland op 23 februari in Bethanie te Kortrijk.


Terugblik studievoormiddag

Op 1 december vond de jaalijkse studiedag van CANO plaats, gericht op alle geïnteresseerden in de jeugdhulp. 
Met als thema 'CANO droomt over samenleven', werd bewust gekozen om (ook) mosterd uit andere sectoren en uit de samenleving te halen, om ons, jeugdhulporganisateis te inspireren in het vormgeven aan een 'zorgzaam samenleven'.
Een verrassende voormiddag, zo bleek!

Naslagwerk van de studievoormiddag 'CANO droomt over samenleven' vindt u hier.  


Commissie PSY

Op 14 november nam CANO voor het eerst deel aan de commissie PSY of 'Steunpunt voor psychische kwetsbaarheid'.  De steunfunctie heeft de bevoegdheid om specifieke adviezen rond het sportaanbod voor sporters met een psychische kwetsbaarheid te formuleren en de specifieke belangen van deze doelgroep te behartigen.  Vanuit CANO wordt de stem van jongeren uit de jeugdzorg vertegenwoordigd.