Nieuws 2015


Zit m'n dasje goed, zit m'n jasje goed,...?

Met de komst van de zomer, trekt ook de CANO-nieuwsbrief een nieuw ensemble aan. Vanaf heden gaat de CANO-info online en kan je de nieuwsbrief blijvend terugvinden op de website. CANO Vlaanderen is een zoekend samenwerkingsverband, ook op elektronisch vlak. Feedback, suggesties mogen steeds bezorgd worden opinfo@canovlaanderen.be. 

Mocht je de nieuwsbrief nog niet ontvangen? Schrijf je dan in via het contactformulier.


CANO-visietekst heropgefrist

Bij aanvang van het werkjaar stelde CANO Vlaanderen voorop om de visietekst uit 2009 te actualiseren. Op 4 februari en 7 april kwam een kerngroepje van 3 directieleden, 3 stafleden, de CANO-medewerker en een externe procesbegeleider bijeen om zich over een nieuwe CANO-visietekst te buigen. Snel werd duidelijk dat de huidige versie bestaand uit 11 pagina's kernachtig zou herleid worden tot een missie enerzijds en een visie anderzijds. Met de bepaling van de missie definieert CANO Vlaanderen haar identiteit, het fundament waar ze voor staat. De missie is gekoppeld aan waarden. Met het doorspreken over de visie, geeft ze aan waar ze komende 5 jaar voor gaat.

De 2 bijeenkomsten gaven de nodige dynamiek, energie en gevoel van gelijkgestemdheid. In het zoeken naar gemeenschappelijkheid, ontmoetten de CANO's elkaar ook in het verschil wat dan weer aanleiding gaf tot uitdieping. Een volgende stap is om concreet te gaan schrijven.

Doel is om de missie en visie voor te stellen op de interne CANO-studiedag van maandag 5 december.


Samenwerking met de gemeenschapsinstellingen

Vanaf januari startten in heel wat CANO's de gedeelde trajecten officeel op. Deze kortdurende intensieve contextmodules dienen de uitstroom van begeleidingen in de gemeenschapsinstellingen (GI's) te bevorderen. Dit betekent een intensifiëring van de samenwerking met de GI's, een partner voor de CANO-organisaties.  De organisatie van deze trajecten krijgt gaandeweg vorm.

 

Sinds de zesde staatshervorming is de aanpak van jeugddelinquentie een Vlaamse bevoegdheid. Momenteel schrijft Vlaanderen haar nieuw jeugdrecht. Agentschap Jongerenwelzijn is gemandateerd om nalv het nieuwe decreet, de betrokken actoren (jongeren, ouders, beleidsmedewekers, onderzoekers, professionele actoren,…) samen te brengen en in dialoog te laten gaan.

Binnen CANO werd naar aanleiding daarvan stilgestaan bij vormen van geslotenheid en beslotenheid. Wat betekent vrijheidsberoving? Kan CANO het eens zijn met een eenvoudig pleidooi voor meer gesloten plaatsen? Zijn we in staat het wegnemen van vrijheid steeds in verhouding te zien tot wat toegevoegd wordt? Moeten we ons aanbod niet durven herdenken? CANO pleit, als rode draad, voor een maatschappij van verbinding en niet van opsluiting.


CANO & Sport

Het CANO-sporttraject werpt sportieve vruchten af! Bewijze de schrijfsels over Forza Vélo en het Skikamp, een unicum in kampervaring… of net voor herhaling vatbaar?

 

Sportproject: Stand van zaken

Ondertussen zit het sportproject halverwege. De infografiek illustreert in één oogopslag welke stappen de CANO's reeds hebben gezet en welke acties nog op til staan tot maart 2017. Zag je de affiche al ophangen in je organisatie?

 

De intervisiegroep werd op 17 maart uitgenodigd op het ISB-congres (Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid), de jaarlijkse ontmoeting tussen iedereen die actief is ovv lokaal sportbeleid. De collega's van Bethanie en het Oranjehuis gaven er o.a. een inspirerende workshop met hun collega van Buurtsport over hun lopende samenwerking.

Er werd tevens stilgestaan bij de stand van zaken van het wetenschappelijk onderzoek dat een start nam in januari olv de DSP-groep. Het onderzoek dient aanvullend te zijn op het lopende sportproject en zoomt daarin in op de ervaring van jongeren in hun beleving van sport, beweging, gezonde levensstijl. Vier CANO-organisaties werden totnutoe in een eerste fase onderworpen aan een kwalitatief onderzoek. De volgende intervisie is gepland op 16 juni.

Ook in de lokale sportwereld gaan stemmen op om meer oog te hebben voor integratie en samenwerking tussen sectoren. Dit was te horen in het panelgesprek bij aanvang van het ISB-congres. Er werd opgeroepen om alles meer met elkaar te verbinden zodat mensen op een spontane en duurzame manier aan sport en beweging doen. De uitnodiging om vanuit eigen sportbeleid rond te kijken, over muurtjes heen en creatief te denken, los van het subsidiebeleid. Te gebruiken wat er is.

Illustratief staafde Tine Hens, Knack-journaliste en auteur van het 'Klein Verzet' het idee van intelligent ruimtegebruik. Zo gaf ze het voorbeeld van een ikea-winkel waarvan het dak gebruikt wordt als voetbalveld.

Gehoord: 'een idee 10x geen kans geven, betekent 10x verlies. Een idee 10x kans geven, betekent misschien één keer niet krijgen'. 'De mens is een sociaal dier en zal, ondanks individuele behoeften, na verloop van tijd gaan samenhokken' (Patrick Janssens)

CANO is het idee van samenwerking, ondernemend zijn en creatief naar oplossingen zoeken, zeer genegen. Fijn te horen wat er leeft op lokaal sportvlak en uitgedaagd te worden naar samenwerking te blijven zoeken.

Op 22 april organiseerde Jongerenwelzijn de studiedag 'Vechtsport & jeugdhulp'. Het denken over 'vechtsport als middel voor persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke integratie' stond centraal en werd ondermeer gestaafd met een illustratie van het project 'Slagkracht op de Markt', het boks-project in GI De Kempen. Inspiratie voor de CANO-trajecten!

Forza Vélo: Hadron overwint de Ronde van Vlaanderen

Forza Vélo: Hadron overwint de Ronde van VlaanderenOp 2 april 2016 namen drie jongens en drie begeleiders van vzw aPart - Hadron deel aan de Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen. Het project ontstond vanuit de actiegroep Sport ‘Forza’, waarin de Betsberg en de Kerhoek samen sportieve projecten trachten vorm te geven.

 

De voorbereidingen van het project, Forza Vélo gedoopt, startten in november 2015: er werd een actiegroep samengesteld, een plan uitgewerkt, jongens werden geënthousiasmeerd, mogelijke sponsors werden aangeschreven… In januari sprongen de jongens voor de eerste keer in het (fiets)zadel. Wat volgde was een trainingsperiode met zowel mooie als moeiljke momenten, waarbij we meestal voor een één-op-één aanpak kozen. Het netwerk werd aangesproken om zowel tijdens de voorbereiding als op de dag zelf de nodige ondersteuning te bieden. Aan het einde van de rit hadden we drie jongens klaargestoomd om de meest beruchte kuitenbijters van de Vlaamse Ardennen te bedwingen. Eén van hen koos de afstand van 79km, de andere twee gingen voor de 129km. Alle drie haalden ze de eindmeet met heel wat fierheid en voldoening, een bewijs van hun doorzettingsvermogen en wilskracht.

CANO op de latten

 Op initiatief van het Oranjehuis kregen wij en onze jongeren een uniek aanbod onder de neus geschoven: samen op skireis naar de Vogezen!

 

Een gedeeld enthousiasme maakte zich meester over menig begeleiders, hetwelk op korte tijd ook onze jongeren wist te bereiken. Het resultaat: 17 jongeren en 10 begeleiders vertrokken voor 5 dagen naar de sneeuw. Als een onbelopen wit sneeuwtapijt lag de ervaring voor onze voeten; schitterend nieuw, een verfrissende uitdaging.

Naast het Oranjehuis tekenden ook Stappen, Bethanie en De Wissel voor deze reis. Begeleiders staken de hoofden meermaals bij elkaar om de nodige afspraken te maken & alles voor te bereiden. Nooit eerder werd zo'n bestelling geplaatst bij de franse Collect & Go. De jongeren kregen naast de nodige info ook dikke warme kleren, en bereidden zich actief voor door samen op ski-activiteit te gaan. Nep-sneeuw in een regenachtig land, maar met echte skiërs-in-spé daar bovenop :-)

Vogezen here we come!

Na enkele uren rijden arriveerden we in een natte regio; het regende pijpestelen en de sneeuw leek een verre droom. Het huis zat zonder electriciteit, de eerste ontmoeting verliep in het schemerdonker. Een nogal vreemde start van een skireis, maar van klachten geen spoor – enkel de Wifi werd zwaar onder vuur genomen.

De volgende dag trokken we moedig naar de skipiste – zonder veel hoop echter; de regen was niet gestopt, het landschap zag er zorgwekkend groen uit. In de laatste bocht naar de skipiste veranderde alles: SNEEUW :-) Van top tot teen gekleed, al dan niet met een portie stress in het hart, iedereen was er klaar voor. En iedereen kwam in beweging; beginners en gevorderden gingen de uitdaging aan, elk op zijn niveau. Schreeuwend de babypiste af, halverwege achteruit verder glijden of zwoel en gezwind naar de moeilijkere stukken – het gebeurde allemaal.

Bij gebrek aan ski-kunde en zelfvertrouwen konden we altijd bij onze persoonlijke ski-monitor terecht, maar ook de wat meer gevorderde skiërs staken helpende handen uit & de uitwisseling ontstond op alle niveau's. Het ijs was gebroken, en gelukkig de sneeuw niet overal gesmolten :-)

De nacht die volgde bracht ons een flinke portie extra sneeuw; we ontwaakten in een wit landschap en onze planning werd flink geschud. Het voordeel van winterbanden zal nooit meer vergeten worden, en nevenactiviteiten zullen dichter bij huis worden gezocht. Enkele paarden bleven zonder ruiter die dag (de sneeuw versperde ons de weg er naartoe), maar de piste kende weer een enorm succes. Voor enkelen een rit van lange duur, maar de pret kon niet op – beginners transformeerden tot kunners, en gevorderden klommen tot hoge toppen.

De laatste dag proefden we het ware geluk van skiën onder de zon. Op naar een groter skigebied, op naar nieuwe uitdagingen en mogelijkheden. De hele groep bruiste van energie en goesting, slechts enkelingen waagden zich niet verder dan de – nieuwe & grotere – baby-piste. Beginners van dag 1 stapten mee op de grote lift, gevorderden verkenden alle hoeken, en vele billen werden beproefd op originele valtechnieken. Een kleine groep splitste zich af om na de middag een unieke deathride te beleven; als een vogel konden we de toppen der dennen afscheren, de armen & benen weid gespreid.

In zijn geheel een heerlijk tafereel waar we allen van genoten, van begin tot eind – elke dag opnieuw. De zon in de rug, een flinke portie sport & plezier achter de kiezen, de warme ervaring van de uitwisseling onder elkaar... Zo rondden we deze heerlijke reis af.

Uitkijkend naar réunies en follow-up-activiteiten, uitkijkend naar de zoete smaak van de herinnering. Het sneeuwtapijt werd belopen, het smaakt naar nog.


CANO-werkgroepen

In september 2013 organiseerde CANO Vlaanderen een waarderende onderzoeksdag. Daaruit werden vijf krachtlijnen weerhouden waarvan er drie resulteerden in een werkgroep.  De werkgroep 'verblijf heruitvinden' werd afgerond in 2015. De overige werkgroepen '10 +18' en 'CANO-klas' zijn nog lopende. Een stand van zaken.

 

Werkgroep 10 +18

Het doel van de werkgroep is op zoek te gaan naar hoe CANO's de eigen brede context van de jongere kunnen betrekken.  Aspiratie is 10 niet-professionele volwassenen te engageren, te motiveren en betrokken te houden. Eigen aan een werkgroep is het zoekende karakter.  Tegen de zomer van 2015 werd besloten dat er nog geen materiaal was om door te geven en werd een experimenteerperiode van 6 maand ingebouwd.  Begin juni komt de werkgroep opnieuw bijeen.

CANO-klas

CANO Vlaanderen is een samenwerkingsverband èn een lerend netwerk.  Met de opstart van de CANO-klas wil ze de uitwisseling tussen de CANO's verder stimuleren.  

Bedoeling is om alle CANO-medewerkers, afgestemd op hun ervaring met het CANO-gedachtegoed, te laten deelnemen aan een aanbod om te leren, uit te wisselen, te experimenteren,… .

De CANO-klas wordt gelanceerd op de interne studiedag van maandag 5 december. 

We zijn nog op zoek naar een prettig CANO-klas logo – zin om een idee uit te werken? Neem gerust contact op met info@canovlaanderen.be


Nieuwtjes

De CANO-commissie, bestaand uit afvaardiging van het Agentschap Jongerenwelzijn en de CANO-organisaties, mocht de aanvraag ontvangen van drie geïnteresseerde voorzieningen die het CANO-label willen verwerven. 

Er wordt stevig gevierd in een aantal CANO-organisaties…!

 

Jubilee Buiten Beeld. Buiten Beeld, de alternatieve dagbesteding van vzw Stappen bestaat 5 jaar en viert dit met een uitgebreid programma op 27 mei.  Inschrijven kan op www.buiten-beeld.be.

 

De Switch, afdeling van vzw De Wissel, opende op 19 mei officieel haar deuren in Sint-Pieters-Rode. Minister Vandeurzen kwam er mee toosten. 

Verder viert De Wissel haar 35-jarig bestaan in Leuven met een benefietconcert op 4 juni in het Depot.  Line-up: de Troubadours (Koen Deca en jongeren zingen), Yevgueni, DJ-set 'Mensch erger je niet'.Kaarten bestellen kan via 35@wissel.be.

 

Het Agentschap Jongerenwelzijn en de CANO-organisaties maakten mogelijk dat de halftime job van CANO-medewerker voor een jaar is verlengd.  Invalshoek blijft verbindend en ondersteunend werken binnen de CANO-structuur.