Over CANO


CANO Protocol

In mei 2021 verscheen een vernieuwd protocol, afgestemd op maatschappelijke evoluties in de Jeugdhulp.  De voorgaande editie dateert van 2011. 

Download
CANO-protocol 2021.pdf
Adobe Acrobat document 802.8 KB
Download
CANO protocol 2011.pdf
Adobe Acrobat document 257.6 KB
Download
CANOlabelencommissie.pdf
Adobe Acrobat document 122.6 KB


CANO visie

Download
CANO missie en visie 2016.pdf
Adobe Acrobat document 295.7 KB
Download
CANO visie 2009.pdf
Adobe Acrobat document 4.8 MB
Download
CANO visie 2005.pdf
Adobe Acrobat document 173.2 KB

De visie van de Centra voor Actieve Netwerkontwikkeling & Omgevingsondersteuning (CANO) werd voor een eerste maal uitgeschreven in oktober 2001. In december 2016 werd de visietekst voor een 3e maal vernieuwd. Voor het eerst werd ook een missie neergeschreven.

De geactualiseerde CANO-visie van 2016 is het gevolg van een voortdurende zoektocht naar het zo efficiënt en effectief mogelijk bereiken en begeleiden van onze doelgroep, zeer intensief te begeleiden jongeren. Verschillende experimentele erkenningen en heel wat wetenschappelijk onderbouwde methodiekontwikkeling (ZIB-experiment, steunpunt voorzieningen cat.1-bis, GKRB, BE) gingen vooraf aan deze tekst. Deze formules lieten toe om de CANO-principes in de praktijk om te zetten.  Ondertussen breidde de oorspronkelijke CANO-groep uit met organisaties en is ook de praktijk geëvolueerd.  Anno 2023 telt het netwerk 14 jeugdhulpaanbieders. 


CANO samenwerkingsverband

Functies samenwerkingsverband

 • Ondersteuning
 • Uitwisseling
 • Toetssteen voor het beleid
 • Vertegenwoordiging van CANO op overlegfora

Structuur

 

Door protocol bepaald:

 • CANO-directieoverleg
 • CANO-commissie (met vertegenwoordiging vanuit Jeugdhulp, partner van het Agentschap Opgroeien)
 • CANO-stafoverleg
 • CANO-intervisie (tussen contextbegeleiders)
 • Jaarlijkse studiedag (afwisselend intern/extern)

Bepaling van inhoud per werkingsjaar:

 • Verderzetting van elementen (wat CANO sowieso doet), bijv. TO-uitwisseling, ontwikkeling CANO intro & CANO labo, wisselleren voor leefgroepbegeleiders.
 • Ontwikkeling van krachtlijnen (thema’s die CANO aanbelangen) in gemengde werkgroepen

Communicatie

 • 4-maandelijkse nieuwsbrief
 • CANO-website
 • halftijdse CANO-medewerker met verbindende opdracht